Nåede du ikke indskrivningen den 10. januar 2017, så er det stadig muligt at være med.

Tirsdag kl 17.00-18.00 blandet hvalpe og lydighed med Louise Hooge og Anni Hansen.

Tirsdag 19.00-ca 20.00 IPO hold med Carsten Dalsø Jensen og Sussi Rørdam Thomasen. 
 
Onsdag fra 17.00 IPO gr. C med Carsten Dalsø Jensen. Deltagere på dette hold skal godkendes af Carsten, så kontakt ham på tlf 27506428.

 
           BEMÆRK NY DATO !!!!
Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 14. febrar 2017 kl. 19.30

indkaldelse generalforsamling

DU KAN DOWNLOADE DAGSORDENEN HER

Dagsorden generalforsamling 14/2-17

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
  4. Kredskasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelse om ansvarsfrihed.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg

Formand (Sussi modtager genvalg)

Næstformand 1 år (Rina modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem (Tom modtager genvalg)

2 suppleanter

Revisor

Revisorsuppleant

2 kredsrepræsentanter (Else og Sussi)

  1. Eventuelt

 

 

Kredsgeneralforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden (sussithomasen@gmail.com) senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr.§6. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

 

 

*OBS* Nyt reglement! Læs det venligst HER

*VIGTIGT*

Benyt venligst asfaltvejen Oksebrovej, når du kører til kredsen.

Benyt venligst p-pladsen og ikke hold ikke på vejen langs træningsbanen.
Mvh bestyrelsen

 

OBS OBS OBS AL TRÆNING FOREGÅR PÅ VORES NYE PLADS 

LANGØRE 3, 4200 SLAGELSE