Referat bestyrelsesmøde d. 31/3-15

Til stede: Sussi, Bo B, Ole, Tom, Bo J.

Ikke tilstede: Christina, Claus

Bestyrelsesrokade.
Ole ønsker efter grundige overvejelser at fortsætte sit hverv i bestyrelsen og fortsætte som træner.
Claus ønsker på baggrund af sidste møde at træde ud af bestyrelsen og som træner
Tom træder ind i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem. Da Tom er 2. suppleant kræver det skriftligt accept fra 1. suppleanten som pga. arbejdssituation ikke ønsker at træde ind i bestyrelsen, men fortsat gerne vil være suppleant. Dette er godkendt af Hovedbestyrelsen v. Bent Andersen.

Holdene fordeles som følgende:
Små hvalpe: Ole
Store hvalpe/lydighed: Christina og Bo fordeler efter indskrivningen
IPO: Sussi og Carsten

Sussi færdiggør folderen og sender til Bo J. som printer den inden indskrivningen d. 11/4-15. 1. oplæg bliver uden billeder.

Tom og Nikolaj laver et figurantudvalg og udarbejder et reglement for C-træning.

Alle selvtrænere skal betale selvtrænergebyr.

Der laves en liste med alle som går på hold og med selvtrænere, så alle kan se hvem der har adgang til at træne på pladsen.

Udvalg skal orientere bestyrelsen om arrangementer inden disse offentliggøres

Næste møde d. 13/4-15 i forbindelse m. trænermødet.

Referat bestyrelsesmøde d. 23/3-15

Tilstede: Sussi, Christina, Bo B. Ole, Claus, Nikolaj

Ikke tilstede: Tom, Bo J.

Mail fra en træner m. bekymring vedr. en anden træner blev debatteret og alle fik lov at få ordet.

To trænere følte at en anden træner havde talt deres hold ned, samt set ned på deres træning generelt. Dette kunne bestyrelsesmedlemmer og øvrige trænere ikke genkende. De to trænere var bekymrede for hvad der skulle ske med deres hold, når de skulle rykke op til omtalte træner. Bestyrelsen delte ikke denne bekymring.

Ole ønskede på dagen at trække sig fra sine poster.

Nyt møde 31/3-15

Referat bestyrelsesmøde 6/3-15

Tilstede: Sussi, Christina, Bo B. Ole, Claus, Tom

Ikke tilstede: Bo J.

Referat fra generalforsamlingen godkendt.

Grundkursus. Sussi arrangere projektor. Bo arrangere forplejning.

Afslutning. Vi starter med Ipo og slutter med små hvalpe. Pokal til den med højeste point i hver klasse. Godbidspose og diplom til alle.

Træning: alle hold træner tirsdag. 1 træningsgang fælles teoriaften m. start kl. 18.30 uden hund. Ikke IPO-holdet.
Alle trænere får tryk på deres vest, samt en T-shirt, så kan alle se hvem der er trænere.

Der udarbejdes en velkomstfolder der udleveres til alle nye.
Den skal indeholde velkomst, hvad er schæferhundeklubben og kreds 23, bestyrelse og trænere, træning og holdbeskrivelser, hjemmeside og Facebook, regler.

Trænermøde d. 13/4-15 hvor den røde tråd i træningen tilrettelægges og de enkelte hold/trænere fastsættes.

C-træning. Føl Tom og Nikolaj. Rainer og evt. Buller med som hjælper til føl.
Bestyrelsen prøver at kontakte figuranter i området og høre om de vil hjælpe med c-træning i kredsen.

Organisationsplan:

Bestyrelse, BHU og AU

Min. 4 møder om året, hvoraf 2 af møderne inviteres BHU og AU.

Trænermøde før hver indskrivning

Bo eller Sussi kontakter nye medlemmer og informere om klubben.

Hver træner kontakter kursister ved flere fraværsgange, så vi bedre kan holde på dem der tilmelder sig hold.

Bo ringer rundt til vores medlemsliste og undersøger hvem der er aktive/inaktive og hvorfor de inaktive er det, om de har hund mm.

Der sættes en stor kalender op i klubhuset, hvor arrangementer skrives på.

Aktivitetsudvalg (5000 kr.): Sussi

Pladsudvalg: Ole, Claus, Tom

Husudvalg: Christina

Køkkenudvalg: Bo og Majbrit

Næste møde. D.23/3-15 kl. 18.30