Referat generalforsamling den 9.feb 2016

 

Dirigent: Else Loft

Referent: Christina Petersen

Stemmetællere: Ole og Jørn (Der er 18 stemmeberettigede deltagere)

Øvrige tilstede: 24 deltagere

 

Der er ingen indsigelser til indkaldelsen til generalforsamlingen og denne godkendes.

 

Formandens beretning: Se vedlagte bilag

 

Kasserens beretning: Se vedlagte bilag

 

Formanden har ikke modtaget nogen forslag så der gås direkte til valg.

 

Næstformand: Christina Petersen (2 år)

Kasserer: Bo Bødker (2 år)

Sekretær: Annie Nielsen (2 år)

Bestyrelsesmedlem: Tom Klinge (1 år)

1 Suppleant: Bo Jensen

2 Suppleant: Rina Jensen

 

Revisor: Bibber Johansen

Revisor suppleant: Ann Stie

 

2 kredsrepræsentanter: Sussi og Else fortsætter

 

 Evt:

Der er 10 årsnål til kreds 23 medlemmer:

 

Dan Nielsen (ej tilstede)

Ina Sørensen (ej tilstede)

Sussi Tomassen

 

25 årsnål til:

 

Dorthe Jensen

Hans Peder Søndergaard (ej tilstede)

Sussi sender årsnåle til dem der ikke var til stede.

EVT fortsat

 

-      Der bliver spurgt til lolakerne på 1. salen. Hvis disse skal bruges koster det 400.000 kr. da der skal brandsikres i etageadskillelsen og der skal brandtrappe op. Derfor har vi fået de to nederste rum til køkken og rum til opbevaring/klubrum. Bestyrelsen vil fortsat søge om brug af 1. salen men indtil videre er det kun til opbevaring. Der er et rum til ovenpå som bestyrelsen vil søge om opbevaring til bl.a. figurant udstyr samt andet materiale som ikke kan tåle at stå i containeren i længere tid. De to skabe i gangen ved de to lokaler har kreds 23 ligeledes fået lov til at bruge til opbevaring. Der vil komme lås på.

 

-      Der er ros til bestyrelsens ånd og arbejde omkring processen i den nye plads. Der er bred enighed om at fremtiden er lys men der er fortsat et stort stykke arbejde endnu før plads, klubhus og faciliteter er færdige.

 

-      Der vil i fremtiden blive arrangeret arbejdsdage hvor bestyrelsen ønsker alt den hjælp de kan få fra medlemmerne. Der skal bl.a. laves:

1. Skjul fra gamle plads skal tages ned og sættes op på ny plads samt vores borde bænkesæt.

2. Container skal beklædes med træ og males sort. Lokalplan.

3. Vores to rum skal renoveres. Kommune sørger for el, vand og varme i de to rum, så skal vi selv sætte køkken op fra det gamle klubhus, Der skal spartles, males og lægges gulv. Reoler og lamper opsættes.

4. Der er ønske om læskur/terrasse ved container men dette er ikke 1. prioritet lige nu.

Alt dette vil der blive afholdt et hjælpermøde hvor bestyrelsen gerne vil fortælle alle medlemmer hvad der nøjagtigt skal gøres og hvad der kræves af hjælp fra de medlemmer der lyster at give en hjælpende hånd.

 

Bestyrelsen er i dialog med kommunen omkring P-plads ved container. Men indtil videre henstilles der til den etablerede P-plads.

Der er to toiletforhold. 1 ved de to rum i stueetagen. 1 handicap toilet til højre ved vores indgangsdør.

Der søges hele tiden fonde til hjælp til kreds 23 ombygning/opbygning og bestyrelsen vil søge om at blive en folkeoplysende klub/forening i håb om dette kan give ekstra midler/muligheder.

 

Vi deler hus med AOF og DCH og bestyrelsen vil gerne henstille til at vi får et godt samarbejde og god hunde-ånd. 

 

Årsberetning 2015

Det er med glæde at jeg står her og skal holde dette års beretning. Godt nok ikke i egne lokaler endnu, men det skal nok lykkes os i 2016.

Det har været et langt og sejt år for bestyrelsen.

Vi har kæmpet med kommunen omkring vores nye plads.

Tingene kunne vende 180 grader fra uge til uge og der var undervejs forskellige fortolkninger af hvad der kunne lade sig gøre i forhold til lokalplanen.

Til sidst lykkedes det dog at få lovning på at vi havde et areal.

Så kom så kampen om pengene og da Slagelse kommune skulle spare en masse mio, så det ikke lyst ud.

Til vores store overraskelse og glæde fik jeg dog en mail i midten af december hvor der stod at Slagelse Kommune havde fundet de 186.000 kr. det ville koste at etablere lys, randbeplantning og indkøb af hegn. Jeg var lige ved at falde ned af stolen og måtte lige læse mailen et par gange før det rigtigt gik op for mig hvad der stod.
Da pengene var på 2015 budget og skulle bruges i 2015 gik arbejdet straks i gang og inden nytår var banen færdig, heldigvis var vejret mildt.

Nu mangler der bare at blive hegnet ind og sat skjul og spring op, så der ser vi frem til jeres hjælp, så vi kan få en lækker bane at træne på.

Vi har fået tildelt to lokaler mod at vi selv sætter dem i stand. Så her skal vi også bruge jeres hjælp.

Selv om det har fyldt meget for bestyrelsen er det dog ikke det eneste der er sket i år.

Vi har haft 3 indskrivninger med i alt 67 hunde, forårssæsonen var lidt sløv, men det blev bedre ved de næste indskrivninger.

Vi har fået et rigtigt godt IPO hold op at køre og mon ikke der snart begynder at vise sig nogen resultater.

Vi har holdt 3 holdafslutninger for vores hold, hyggelige dage hvor vi starter med fælles morgenmad, derefter går vi ud og ser hvad de har lært på de forskellige hold og hver enkelt hund og fører bliver bedømt og får brugbare kommentarer med på vejen. Til slut går vi ind og slutter af med lidt frokost og uddeling af diplomer til hundeførerne.

Vi har holdt 2 brugsprøver en i foråret og et kredsmesterskab i november, vi kunne godt ønske lidt flere deltagere, men mon ikke det kommer.

Tak til alle trænere og figuranter for at stå på banen i regn og slud, sol og blæst og tage hold og figurere. Uden jer kunne vi ikke drive en klub. Tak for jeres indsats

Der er kommet godt gang i c-træningen som kører stabilt og der har undervejs i sæsonen været forskellige mad arrangementer, lige fra mad ude fra, Grill og til at deltagerene skiftedes til at tage mad med. Rigtigt godt initiativ, det er med til at skabe hygge og samvær i klubben.

Hovedklubben fik i 2015 sat gang i en ny træneruddannelse og figurantuddannelse. To figuranter har været på kursus og skal igen i 2016. Desuden er 2 trænere i gang med den nye træneruddannelse og de øvrige trænere skal også i gang med uddannelsen, når modulerne bliver tilbudt igen.

Vi har holdt et medlemsmøde omkring hvilken fremtid vi skulle vælge for vores klub, titlen var provokerende: ”Skal kreds 23 lukke eller ?”

Dette var helt bevist for at få jer vækket og få jer til at deltage, da vi i årets løb ikke har følt den helt store opbakning fra medlemmernes side og måtte aflyse et tidligere informationsmøde.

Der blev drøftet mange ting på mødet og det resulterede i at vi besluttede at arbejde videre med kommunens tilbud og at vi i dag står her på Langøre, vores nye sted og fremtid.

Vi holdt en arbejdsdag hvor vi fik tømt klubhuset, sat de ting vi skulle gemmes i containeren og alt det vi ikke skulle gemmes blev kørt på genbrugspladsen. Det var en lidt vedmodig dag, men sådan er det og vi må se fremad og glæde os over vores nye plads. Tak til dem der gav en hånd med.

Til sidst har vi holdt et brag af et juleskue med 127 tilmeldte hunde, hvilket i disse nedgangstider er rigtig flot. Vi var vidst det største skue i år, hvis vi ser bort fra has.
Det blev også bemærket af Landsformanden. Og vi har fået et pænt overskud, som i nok vil høre mere om under regnskabet.

At holde så stort og flot et skue kan ikke lade sig gøre uden en masse hjælpere, så tak til alle dem der har givet en hånd med på den ene eller anden måde, stort som småt. I er alle værdsat.
Stor tak til Else, Dorte og Arne for at være tovholdere på det. Uden jeres enorme erfaring ville vi heller ikke have så flot et juleskue.

Tak til alle jer der har hjulpet til og bakket op om vores klub i årets løb.

For 2016 ønsker vi lidt mere opbakning og synlighed for jer medlemmer, bestyrelsen kan ikke løfte alle opgaver alene. Bak op om jeres klub. 
Som et medlem så klogt sagde på et trænerkursus for nyligt. Man skal yde før man kan nyde.

Lad os få et rigtigt godt 2016 og en rigtig god fremtid på vores nye plads med aktiviteter og opbakning fra medlemmerne.