Reglement for Schæferhundeklubben kreds 23 Slagelse

Adgang til træningsbanen:

 • Alle der er medlemmer af kreds 23 som går på hold eller har betalt selvtrænergebyr  
 • Alle der har betalt træningsgebyr som ikke er medlem af kreds 23
 • Alle som har betalt selvtrænergebyr som ikke er medlem af kreds 23
 • I den officielle træningstid er banen fortrinsvis forbeholdt hunde der er tilmeldt træning
 • Alle hunde der færdes på træningsarealerne skal have udvidet forsikring og kunne fremvise gyldig vaccinationsattest
 • Har du brugt flugtspringet så husk at sætte evt. brædder op igen, så de ikke ligger og rådner
 • Banen må benyttes fra kl. 8.00-20.30 på hverdage og fra kl. 10.00-18.00 i weekenden

Lys på banen:

 • Lyset må tændes fra mørkets frembrud og frem til kl. 20.30 på hverdage
 • Lyset må ikke tændes i weekenden
 • Bestyrelse, trænere og figuranter har adgang til lyset
 • Alle der har betalt træningsgebyr kan få adgang til lyset
 • Selvtrænere der er medlem af kreds 23 kan få adgang til lyset
 • Selvtrænere der ikke er medlem af kreds 23 kan ikke få adgang til lyset.

Adgang til klublokaler ud over træning og arrangementer:

 • Bestyrelse, trænere og figuranter har adgang til klublokalerne
 • Selvtrænere der er medlem af kreds 23 kan få adgang til klublokalerne
 • Selvtrænere der ikke er medlem af kreds 23 kan ikke få adgang til klublokalerne

Adgang til toilet ud over træning og arrangementer:

 • Bestyrelse, trænere og figuranter har adgang til toilettet
 • Selvtrænere der er medlem af kreds 23 kan få adgang til toilettet
 • Selvtrænere der ikke er medlem af kreds 23 kan få adgang til toilettet


 

Træningsgebyrer:

Hold

Kreds 23 medlem

Ikke medlem

Hvalpehold op til ca. 6 mdr.

400

600

Store hvalpehold ca. 6-12 mdr.

400

600

Lydighedshold

400

600

IPO-hold

600

800

Selvtræner pr. ½ år

250

400

Selvtræner pr år

500

700

Nøglegebyr

50

100

 

For nøgler kontakt Sussi Thomasen tlf. 60925874 Mail: sussithomasen@gmail.com

Indbetaling kan ske netbank: reg. nr. 0524 kontonr. 214808

Mobilepay: 25 77 63 23

Øvrige regler:

 • Parker på parkeringspladsen og ikke på veje eller græsarealer
 • Kør ad asfaltvejen Oksebrovej og ikke ad grusvejen Langøre
 • Ingen løse hunde på fællesarealerne såsom p-plads, ved klubhus og på vejene
 • Ingen adgang på golfbanen, bueskyttebanen, Paintballbanen, DCH eller AOF’s arealer med mindre der er aftalt andet.
 • Luft din hund af inden den kommer ind på banen (se lufteskitse, Grøn ok, Rød ikke ok)
 • Husk at samle op efter din hund og smide posen i affaldsstativerne
 • Vis hensyn til de andre klubber
 • Ingen hunde i klubhuset
 • Ingen rygning i klubhuset
 • Ved rygning udendørs smid skodder i skraldespanden eller askebægre/spande
 • Ryd op efter dig selv
 • Betal for det du køber i køkkenet (ingen skyldnerboner)
 • Tal pænt med og om hinanden
 • Undgå af hensyn til vores naboer/øvrige klubber at din hund gøer unødigt