Bestyrelsesmøde i Schæferhundeklubben Kreds 23 Slagelse den 26. maj 2018.

 

Til stede: Sussi, Didde, Anni H, Annie N, avlsvejleder Dorthe Jensen, John Christensen.

 

  • Juleskue 2018 

Info fra Dorte

Den tyske dommer og Rene Jørgensen har begge bekræftet at dømme ved juleskuet. Der en udgift på 1.339,05 kr. for at den tyske dommer, Bernd Weber, frigives fra den tyske schæferhundeklub. Vi har også bekræftelse på leje af hallen. Dorte anmodede om at kasseren undersøger hvad vi betalte i leje sidste år.

Juleskuet er lørdag den 29/12 2018 og starter kl. 9.00.

Der har været enkelte indsigelser mod at datoen for skuet er flyttet. 

fordeling af opgaver og ansvar. 

Dorte udleverede tjeklister.

Listen blev gennemgået.

Der skal købes et nyt stangmål.

Mulige hjælpere kontaktes i starten af oktober.

Juleskue udvalg? 

Ikke aktuelt p.t.

Indbetaling på bank før skuet? 

Vi prøver at lægge konto nr. på tilmeldingen i Caniva.

Avlsvejleder Dorthe Jensen forlod herefter mødet.

 

  • Kommunikation og omgangstone 

generelt 

Der har været lidt gnidder. Bl.a. efter en påmindelse om at betale træningsgebyr.

 

på hold mm 

Man skal ikke tale dårligt om andre, specielt ikke som trænere og vi skal huske, at vi kun er vejledere.

hvordan undgår vi problemer og misforståelse 

Vi skal være opmærksomme og eventuelt bruge hinanden. Man kan lave skriftlig evaluering på holdene 2 gange om året.

  • Nyt fra kasserer 

                     Bank 

                       

                     Mobilepay 

                       Man må ikke bruge sin egen mobilepay i klubregi p.g.a. hvidvaskning

 m.m.

                     CVR nr 

                       Vi har fået cvr.nr. af hensyn til særligt nummer til mobilepay.

 

                       Ditte har lidt problemer med at styre diverse indbetalinger, bl.a. fra

 køkkenet.

 

Vi har før haft en særlig køkkenkonto, men vi har ikke nogen

køkkenansvarlig som er her alle træningsaftener.

 

Banken er meget grov med gebyrer i forskellige situationer. Vi kan

eventuelt skifte bank.

 

  • Træner/figurant situationen 

IPO+GrC (færre og færre, ingen får deres prøve) 

Der er ikke udsigt til en anden træner. Michael Hansen er tidsmæssigt presset og Sussi ved ikke hvor hun står arbejdsmæssigt fremover.

Vi kan evt. prøve at presse Carsten på prisen.

  • Arrangementer resten af året 

Holdafslutning 23/6-18 

Vi holder ”prøve” prøver.

Sussi kontakter til Carsten om IPO-holdets deltagelse

Fordeling af opgaver 

Anni Hansen står for maden

Sussi laver invitation

Dommer 

Ditte

                     

Dyrenes dag 24/6 2018

Sussi spørger Bo om han vil deltage.

Ditte koodinator.

John har trailer.

Vi laver ikke opvisning i år.

John, Anni og Annie kommer med hunde.

 

Foredrag med Lena 7/6-18 kl. 19.00 

Sussi spørger Lena om der er et mindste deltagerantal.

Under mødet kontaktede Lena Sussi og spurgte om at flytte datoen da

hun var blevet forhindret.

Sussi skrev til Lena at det p.t. kun var 6 tilmeldte.

Lena bekræfter at det rykkes til efteråret.

Sommerfest ?? 

Indskrivning og sommerfest den 11. august 2018.

Sussi spørger Louise om at stå for det.

 

IPO Seminar med Anders 15-16/9-18 

Anni Hansen står for maden.

Dommerseminar om nyt prøveprogram????

Sussi spørger Lene Carlson.

Indskrivning august – Dato lørdag d. 11/8-18?? (1.træning uge 33)  

Ja. Kl. 16.00.

Junior DM 25/8 2018 mad + stille bane til rådighed.

Ja. Anni står for køkken.

Holdafsluning lørdag d. 1/12-18?? 

Ja.

Juleafslutning/gåtur/gløgg & æbleskiver/julefrokost?? 

Vi laver holdafslutning med gløgg og æbleskiver. Julefrokosten flyttes

evt. til generalforsamlingen.

  • Arbejdsdage og rengøring 

     Forslag om at folk ved tilmeldingen skal forpligte sig til X antal arbejdsdage.

     Hvis ikke skal de betale et beløb for at slippe.

     Nok ikke hensigtsmæssigt. Opfordre holdene til at deltage.

     Er trænger til oprydning, bl.a. i containeren. Der trænger også til at blive

     malet.

     Springene trænger også.

     Ditte laver arbejdsliste og kommer med forslag til dato.

  • Hjemmeside 

Ny hjemmeside (samme som hovedklubben)? 

Sussi genfremsender materialet fra hovedklubben.

Annie N har ikke ingen indvendinger mod at skifte hjemmeside, men

ønsker ikke at stå for en ny.

Referater fra bestyrelsesmøder på hjemmeside? 

Bestyrelsesmøder lægges fremover på hjemmesiden som en underside

til bestyrelsen. Referatet skal være godkendt af bestyrelsen.

  • Opfølgning på sidste møde 

     Udskudt.

  • Eventuelt 

     Sussi har uden resultat kontaktet de øvrige klubber på området om

     henvendelse til kommunen om forbedringer på området.

     Holde medlemsmøde ? Sætte postkasse op hvor man kan aflevere forslag

     m.m.

     Skal vi sætte økonomiske mål for kredsen.

     Vi har en udfordring med køleskabet. Det er enten for koldt eller for varmt.

     Anni H og John undersøger hvad et nyt køleskab koster. Eventuelt et

     sponsorat.

    

Datoer fra bestyrelsesmøder:

Sussi doodler dato i august og november.